රජයට අයත් මහා පරිමාණ හෝටල් දෙකක් ඩොලර් මිලියන 500කට විකිණේ ! | Colombocall රජයට අයත් මහා පරිමාණ හෝටල් දෙකක් ඩොලර් මිලියන 500කට විකිණේ ! - Colombocall

Hot News

රජයට අයත් මහා පරිමාණ හෝටල් දෙකක් ඩොලර් මිලියන 500කට විකිණේ !

රජයට අයත් හෝටල් ආයතන දෙකක් එළඹෙන මාස හයක කාලයක් තුල විකුණා දැමීමට තීරණය කර ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය එරාන් වික්‍රමරත්න පවසා සිටිනවා.

කොළඹ හයට් හෝටල් ගොඩනැඟිල්ල සහ හිල්ටන් හෝටලයේ රජයේ හිමිකාරීත්වය මේ අනුව විකුණා දැමීමට නියමිත හෝටල් වශයෙනුයි සඳහන් වන්නේ.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කලේ රොයිටර් පුවත් සේවය සමඟ පැවති සාකච්ඡාවක් සඳහා සහබාගි වෙමිනුයි.

මේ වන විට හිල්ටන් හෝටලයේ සියයට 51 ක කොටස් හිමිකාරීත්වය පවතින්නේ රජය පාලනය යටතේයි. ඉදිවෙමින් පවතින කාමර 458 කින් සහ මහල් නිවාස ඒකක 100 කින් යුතු කොළඹ හයට් හෝටල් ගොඩනැඟිල්ල ද අයත් වන්නේ කැන්විල් හෝල්ඩිංග්ස් හී පූර්ණ හිමිකාරීත්වය යටතේ රජය සතුවයි. ඒ අනුව මෙම හෝටල් විකුණා දැමීම මගින් ඩොලර් මිලියන 500 ක් රැස්වන බවයි තොරතුරු වාර්තා වන්නේ.