මන්ත්‍රීවරයකුගේ දෙපා සෝදා එම වතුර ජනතා ප්‍රීති ‍ඝෝෂා මධ්‍යයේ පාක්ෂිකයකු පානය කරලා - Video | Colombocall මන්ත්‍රීවරයකුගේ දෙපා සෝදා එම වතුර ජනතා ප්‍රීති ‍ඝෝෂා මධ්‍යයේ පාක්ෂිකයකු පානය කරලා - Video - Colombocall

Hot News

මන්ත්‍රීවරයකුගේ දෙපා සෝදා එම වතුර ජනතා ප්‍රීති ‍ඝෝෂා මධ්‍යයේ පාක්ෂිකයකු පානය කරලා - Video
මන්ත්‍රීවරයකුගේ දෙපා සෝදා එම වතුර පානය කල පාක්ෂිකයකු පිලිබදව ඉන්දියාවෙන් වාර්ථා වෙනවා.

 ඉන්දීය ජර්කාන්ද් හීදී භරාතිය ජනතා පක්ෂයේ "නිශිකාන්ද් ඩබි " නැමති මන්ත්‍රීවරයා සහභාගී වූ පක්ෂයේ ප්‍රවර්ධන වැඩ සටහනක් අතර තුර මෙම සිදුවීම වී තිබෙනවා.

ND TV පුවත් සේවය වාර්ථා කළේ අදාළ පාක්ෂිකයා මන්ත්‍රීවරයාගේ දෙපා සෝදා තුවායකින් පිසදැමීමෙන් පසු දෙපා සේදු වතුර පානය කර ඇත්තේ සෙසු පාක්ෂිකයන්ගේ ප්‍රීති ගෝෂා මධ්‍යයේයි.. මේ සිද්දිය පිලිබදව ඉන්දීය මාධ්‍ය තුල සහ සමාජ මාධ්‍ය තුල කතා බහට ලක් වීමත් සමග සිදුවීමට සම්බන්ධ මන්ත්‍රීවරයා පවසා තිබුනේ "ආධාරකරුවන්ගෙන් තමන්ට ඇති ලැදියාව තමන්ට සිතා ගැනීමට පවා අපහසු බවයි".