"ජන බලය" ට එද්දී බස් රථයකට මැර ප්‍රහාරයක් ! -video- | Colombocall "ජන බලය" ට එද්දී බස් රථයකට මැර ප්‍රහාරයක් ! -video- - Colombocall

Hot News

"ජන බලය" ට එද්දී බස් රථයකට මැර ප්‍රහාරයක් ! -video-

ජන බලය වෙත පැමිණීමට තිබූ බස් රථයකට අළුයම කිසියම් පිරිසක් විසින් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර පලාගොස් තිබෙනවා. මෙම ප්‍රහාරයෙන් බස් රථයට අලාභ වී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

අළු පැහැති කැබ් රථයකින් පැමිණ පොල්ලකින් මෙම ප්‍රහාරය සිදු කර තිබෙනවා. අංක තහඩු නොමැති මෙම කැබ් රථයේ  නාමපුවරු රෙදි වැනි වැනි දෙයකින් වසා පැමිණි බව කාන්තාවක් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

එම වීඩියෝව පහළින් නරඹන්න.