තම මව් රටේදී "සිංගප්පූරු කෙල්ලො" අන්ත අසරණ කරපු අපේ නෙට්බෝල් කෙල්ලො ටික කප් එක උස්සයි ! මෙන්න VIDEO | Colombocall තම මව් රටේදී "සිංගප්පූරු කෙල්ලො" අන්ත අසරණ කරපු අපේ නෙට්බෝල් කෙල්ලො ටික කප් එක උස්සයි ! මෙන්න VIDEO - Colombocall

Hot News

තම මව් රටේදී "සිංගප්පූරු කෙල්ලො" අන්ත අසරණ කරපු අපේ නෙට්බෝල් කෙල්ලො ටික කප් එක උස්සයි ! මෙන්න VIDEO

ආසියානු කුසලාන නෙට්බෝල් තරගාවලියේ ශූරතාවය හිමි කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා නෙට්බෝල්  කණ්ඩායම සමත් වුණා. ඒ අවසන් මහා තරගයේදී කණ්ඩායම ලකුණු 69ට 52ක් ලෙස සිංගප්පූරුව පරාජය කිරිමෙන් පසුවයි.

 සිංගප්පූරු රසිකයන් ඉදිරියේ ඔවුන්ගේ ප්‍රභල කණ්ඩායම අන්ත අසරණ කළ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩිකාවන් ශූරතාවය දිනා ගත්තා.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලොව උසම නෙට්බෝල් ක්‍රීඩිකාව වන තර්ජනි ශිවලිංගම් විසින් ශූරතාවය දිනා ගැනීමට විශාල දායකත්වයක් දැක්වූවා.

එම තරඟයේ වීඩියෝව පහළින් නරඹන්න.