දෙමටගොඩ දුම්රිය අංගනයේ හට ගත් හදිසි ගින්න පිළිබඳව විශේෂ විමර්ෂණයක් අරඹයි - Video | Colombocall දෙමටගොඩ දුම්රිය අංගනයේ හට ගත් හදිසි ගින්න පිළිබඳව විශේෂ විමර්ෂණයක් අරඹයි - Video - Colombocall

Hot News

දෙමටගොඩ දුම්රිය අංගනයේ හට ගත් හදිසි ගින්න පිළිබඳව විශේෂ විමර්ෂණයක් අරඹයි - Video
දෙමටගොඩ දුම්රිය අංගනයේ දුම්රිය මැදිරි 3ක හට ගත් හදිසි ගින්න පිළිබඳව විශේෂ විමර්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්ථමේන්තුව සඳහන් කළා. මේ වන විට එම ගින්න සම්පූර්ණයෙන්ම මැඩ පවත්වා ඇති අතර, ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අණාවරනය වී නෑ. මෙලෙස ගින්නට හසුවී ඇත්තේ අලූත්වැඩියා සිදුකිරීම සඳහා රැගෙන ආ දුම්රියන්.
 මැදිරි වලට සිදුවූ අලාභ හානිය කෝටි ගණනක් විය හැකි බවයි දුම්රිය පාලක මැදිරිය සදහන් කළේ.