රාගම ඉඳන් තිබුණු "කෝච්චි රේස්" එක වෙනම ආතල් එකක් ! මෙන්න VIDEO | Colombocall රාගම ඉඳන් තිබුණු "කෝච්චි රේස්" එක වෙනම ආතල් එකක් ! මෙන්න VIDEO - Colombocall

Hot News

රාගම ඉඳන් තිබුණු "කෝච්චි රේස්" එක වෙනම ආතල් එකක් ! මෙන්න VIDEO


පොදු ප්‍රවාහන සේවයේ වැඩිපුරම "රේස් එළවන්නේ" බස් රියදුරන්  බව අප කවුරුත් දන්නා කරුණකි. නමුත් එය නිවැරදි ක්‍රියාවක් ලෙස අනුමත කිරීමට කිසිඳු හැකියාවක් නෑ.

මෙතෙක් පැවති  ධාවන රටාවෙන් බැහැරව 'තරුණ කෝච්චි රියදුරන්"  කෝච්චි තරඟකාරී ලෙස ධාවනය සිදු කිරීමට පෙළඹී තිබෙනවා.

මීට ආසන්නම ( එනම් 20 - ඊයේ) සිද්ධිය  රාගම සිට හුණුපිටිය දක්වා දුම් රිය දෙකක්  තරඟකාරී ලෙස ධාවනය කිරීමයි.  දුම් රියේ ගමන් ගත් මගීන්ට ද එය නවමු අත් දැකීමක් වී තිබුණා.

 මෙසේ කෝච්චි දෙකතරඟකාරී ධාවනයක  යෙදෙන අතර තරුණයකු එය වීඩියෝගත කර සමාජ මාධ්‍ය වෙත මුදා හැර තිබුණා.
ඒ හා සමඟ බොහෝ දෙනක් කමෙන්ට් කරමින් කියා තිබෙන්නේ එය එතරම් ගැටළුවක් නොවන වෙනම ආතල් එකක් තියන ක්‍රියාවක් කියා යි.

එම ප්‍රවේගකාරී ධාවනය(video) සහ ඊට ෆේස් බුක් ඔස්සේ කමෙන්ට් කරමින් තරුණයන් දක්වා තිබු ප්‍රතිචාර පහළින් නරඹන්න.