බ්‍රේබෲක් පෙදෙසේ විශාල ගින්නක්. අසල ගොඩනැගිල්ලක සිට ලබා ගත් වීඩියෝව මෙන්න -video- | Colombocall බ්‍රේබෲක් පෙදෙසේ විශාල ගින්නක්. අසල ගොඩනැගිල්ලක සිට ලබා ගත් වීඩියෝව මෙන්න -video- - Colombocall

Hot News

බ්‍රේබෲක් පෙදෙසේ විශාල ගින්නක්. අසල ගොඩනැගිල්ලක සිට ලබා ගත් වීඩියෝව මෙන්න -video-


බ්‍රේබෲක් පෙදෙසේ ගොඩනැගිල්ලක ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.

එම ගින්න කුමක් නිසා හටගත්තේදැයි තවම අනාවරණය වී නැති බව ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

  මෙම ගින්න හේතුවෙන්  තුවාල ලැබූ එක් පුද්ගලයෙකු කොළඹ ජාතික රෝහලේ හදිසි අනතුරු ඒකකයට ඇතුලත් කර ඇති බව පොලිසිය සදහන් කර සිටිනවා.

එම ගින්න අවස්ථාවේ දී අසල ගොඩනැගිල්ලක සිට ලබා ගත් වීඩියෝව පහළින් නරඹන්න.