ලොව මිල අධිකම පාවහන් යුගළ මෙන්න - Photos | Colombocall ලොව මිල අධිකම පාවහන් යුගළ මෙන්න - Photos - Colombocall

Hot News

ලොව මිල අධිකම පාවහන් යුගළ මෙන්න - Photosලොව මිල අධිකම පාවහන් යුගළ මේ දිනවල ඩුබායිහි ඉර්ජ් අල් ඇරබ් හෝටල් පරිශ්‍රයේ ප්‍රදර්ශනයට තබා තිබෙනවා. එහි වටිනාකම ඩොලර් මිලියන 17ක්. රත්‍රන්, ලෙදර්, සිල්ක් හා දියමන්ති උපයෝගී කරගෙන නිර්මාණය කර ඇති මෙය නිෂ්පාදනය ඇත්තේ ඉතාලියේදීයි.  කැරට් 15ක වටිනාකමකින් යුතු දියමන්ති 236ක් මෙම පාවහන් යුගළ නිර්මාණය  කිරීමට යොදාගෙන ඇති බවයි එහි නිශ්පාදකයන් කියා සිටියේ.