මඩකලපුව මංගලාරාමාධිපති අම්පිටියේ සුමනරතන හිමියන්ට මැර ප්‍රහාරයක් ! -Photos- | Colombocall මඩකලපුව මංගලාරාමාධිපති අම්පිටියේ සුමනරතන හිමියන්ට මැර ප්‍රහාරයක් ! -Photos- - Colombocall

Hot News

මඩකලපුව මංගලාරාමාධිපති අම්පිටියේ සුමනරතන හිමියන්ට මැර ප්‍රහාරයක් ! -Photos-මඩකලපුව මංගලාරාමාධිපති අම්පිටියේ සුමනරතන හිමියන්ට ප්‍රහාරයක් එල්ල වී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

කවුරුන් විසින් කුමන කරුණක් අරභයා මෙසේ සිදු කළේ ද යන්න තවම ආරංචි මාර්ග දක්වා නොතිබේ.
කෙසේ වෙතත් ආගමික නායකයන් හට මෙසේ පහර දීම කිසිසේත් අනුමත කළ නොහැකි බව බොහෝ දෙනෙක් පවසනවා.

 සුමනරතන හිමියන් ට එල්ල වූ ප්‍රහාරයෙන් පසු සමාජ මාධ්‍ය තුළ හුවමාරු වූ ඡායාරූප කිහිපයක් පහළින් නරඹන්න.