සබරගමුවෙන් ටවුන් හෝල් පාර අවහිර කරයි. (Photos) | Colombocall සබරගමුවෙන් ටවුන් හෝල් පාර අවහිර කරයි. (Photos) - Colombocall

Hot News

සබරගමුවෙන් ටවුන් හෝල් පාර අවහිර කරයි. (Photos)

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කර ඇති විරෝධතා පා ගමන මේ විට කොළඹ විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාව ආසන්නයට ලගා වී තිබෙනවා. මේ වන විට කොළඹ වෝඩ් පෙදෙසේ වාහන ගමනාගමනය එක් මං තීරුවකට සීමා වී තිබෙනවා.

ඒ හේතුවෙන් තවදුරටත් වෝඞ් පෙදෙස වසා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ දැන් එම ස්ථානයේ පවතින තත්වයේ ඡායාරුප.