කාන්තාවන්ට පිළිකා හදන Human Papilloma වෛරසය | Colombocall කාන්තාවන්ට පිළිකා හදන Human Papilloma වෛරසය - Colombocall

Hot News

කාන්තාවන්ට පිළිකා හදන Human Papilloma වෛරසය


HPV එහෙමත් නැත්නම් Human Papilloma Virus කියන්නේ කාන්තාවන්ට ගැබ් ගෙල පිළිකා ඇති වීමට මූලිකවම වග කිව යුතු වෛරසයි.

ලංකාවේ දැනට මැදි වියේ කාන්තාවන්ට සෑදෙන පිළිකා අතර ගැබ් ගෙල පිළිකා මුල් තැනක තිබෙනවා. මේ නිසාම ලෝකයේ දියුණු රටවල් බොහොමයක මෙන්ම ලංකාවෙත් ගැබ් ගෙල පිළිකා සඳහා කලින්ම පරික්ෂා කරවා ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා.

එම පරීක්ෂණය තමයි පැප් පරීක්ෂණය කියන්නේ. වයස අවුරුදු 35 ට වැඩි සෑම කාන්තාවක්ම මෙම පරීක්ෂණය අනිවාර්යෙන්ම සිදු කරගත යුතුයි. මොකද ගැබ් ගෙල පිළිකාව කලින් හඳුනා නොගත හොත් එය සිරුර පුරා ඔඩු දුවමින් මරණය පවා ඇති කරන්නට ඉඩ තිබෙන නිසා.

HPV කියන්නේ ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන වෛරසයක්. මෙය ලිංගික ක්‍රියාවකදී ලින්ගේන්ද්‍රි ආශ්‍රිත සම ස්පර්ශ වීමෙන් පවා පැතිරෙන්නට පුළුවන්. මේ නිසා තමා මේ වෛරසය වඩා භයානක වන්නේ.

මොකද බොහොමයක් ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග වලට කොන්ඩම් භාවිතයෙන් ආවරණයක් ලැබුනත් HPV වලට එවැනි ආරක්ෂාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ.

ඒ වගේම මේ වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් පසු කිසිම ලක්ෂණයක් නොපෙන්වා කාලයක් සිරුරේ රැඳී සිටිය හැකියි. ඔබේ සිරුරේ ප්‍රතිශක්තිකරණය දුර්වල වූ අවස්ථාවකදී මෙය ක්‍රියාකාරී විය හැකියි.

ඔබ අසා ඇති ලිංගික ඉන්නන් ගැන. HPV වෛරසයේ ආකාර දෙකක් නිසා තමයි ලිංගික ඉන්නන් ඇති වන්නේ. එම වෛරසයේම වෙනත් ආකාර හතරක් ගැබ් ගෙල පිළිකා වන්දහා හේතු වනවා.

ගැබ් ගෙල පිළිකා වලට HPV වෛරසයේ ඇති සම්බන්ධයට සමාන අවදානමක් ගෙන එන අනෙක් සාධකය තමයි දුම් පානය. සිගරැට් දුම සක්‍රියව හෝ අක්‍රියව ශරීර ගත වීම එක ලෙස භයානකයි.

වෙනත් රටවල ගැබ් ගෙල පිළිකා සඳහා කරනු ලබන පරීක්ෂණය වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි ලිංගිකව ක්‍රියාකාරී සියලු දෙනා සඳහා නිර්දේශිතයි. නමුත් ලංකාවේ එය කරනු ලබන්නේ වයස අවුරුදු 35 ට වැඩි කාන්තාවන් සඳහා පමණයි.

නමුත් ඔබේ ආරක්ෂාව ඔබම සලකා බැලීම සහ එයට අවශ්‍ය පියවර කලින්ම ගැනීම වැදගත්. මේ නිසා රජයේ රෝහල් වල තවම හඳුන්වා නොදුන්නත් පෞද්ගලික රෝහල් වලින් ලබා ගත හැකි එන්නතක් වන HPV එන්නත කලින්ම ලබා ගැනීම මගින් ඔබට ගැබ් ගෙල පිළිකාවෙන් ආරක්ෂා වන්නට පුළුවන්.