ඉරාජ්ලගේ මාලිංගලගේ BMW i8 කොළඹට එකතු වුණු දවස (photos) | Colombocall ඉරාජ්ලගේ මාලිංගලගේ BMW i8 කොළඹට එකතු වුණු දවස (photos) - Colombocall

Hot News

ඉරාජ්ලගේ මාලිංගලගේ BMW i8 කොළඹට එකතු වුණු දවස (photos)මේ දවස්වල වාහන ගැන වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන අයගේ හීනයක් තමයි BMW i8 එක කියන්නේ. අලුතින්ම කරළියට ආව මේ i8 ලංකාවෙ නම් තාම තියෙන්නේ සුළු ප්‍රමාණයක්.

සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ලසිත් මාලිංගත් මේ දවස්වල පදින්නේ i8 එකක්. කෝටි ගාණක් වටින මේ වාහනය ගැන උනන්දුවක් දක්වන අය වගේම i8 මිලදී අරන් තියෙන ලංකාවේ කට්ටිය පහුගිය දවසකදි කොළඹට එකතු වුණා.

තමන්ගේ වාහනය ගැන හොඳ නරක කතා කරන්න වගේම ලස්සනට ෆෝටෝ ගන්න මේ කාර් එකතුවෙලා තිබුණේ මේ විදියට..