සජිත් "මහින්ද" ගේ නමින් ගම්මානයක් හදයි ! විස්තරය මෙන්න | Colombocall සජිත් "මහින්ද" ගේ නමින් ගම්මානයක් හදයි ! විස්තරය මෙන්න - Colombocall

Hot News

සජිත් "මහින්ද" ගේ නමින් ගම්මානයක් හදයි ! විස්තරය මෙන්න
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නමින්  නව ගම්මානයක් ඉදිකරන බව නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසීය.
ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම ජනාධිපතිවරුන්ගේ නමින් ගම්මාන ඉදිකිරීමට තීරණය කර තිබෙන අතර ඒ අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නමින් ද ඉදිරියේදී ගම්මානයක් ඉදිවනු ඇති බවද සඳහන් කළේය.
ජාතියේ පියා වන මහාමාත්‍ය ඩී. එස් සේනානායක මහතාගේ නමින් මේ වන විට ගම්මානයක් ඉදිකර තිබෙන බවද සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කීය.
කෙසේ වතත් රාජපක්ෂ පාර්ශවය හා රාජපක්ෂ රජයේ හිටපු නිවාස අමාත්‍ය විමල් වීරවංස මහතා වත්මන් නිවාස අමාත්‍ය වරයා සහ ඔහුගේ නිවාස ව්‍යාපෘතීන් දැඩි දෝෂදර්ශනයට ලක් කොට තිබු පසු බිමක හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ නමින් උදා ගම්මානයක් නම් කොට ඉදි කිරීමට කටයුතු කිරීම පැසසිය යුතු කරුණක් බවයි ජනතාව පවසන්නේ.