අරලියගහ මන්දිරයේ වෙඩිම ගත්තු චතුරගේ දෙවෙනි ගමන | Colombocall අරලියගහ මන්දිරයේ වෙඩිම ගත්තු චතුරගේ දෙවෙනි ගමන - Colombocall

Hot News

අරලියගහ මන්දිරයේ වෙඩිම ගත්තු චතුරගේ දෙවෙනි ගමන

පසුගිය දා අරලියගහ මැදුරේදී විවාහ වූ පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රී චතුර සේනාරත්නගේ දෙවෙනි ගමන
ඡායාරූප ශිල්පී   ධනුෂ්ක සේනාධීරගේ කැමරාවේ සටහන්වූ අයුරු