සමාජ වෙබ් අඩවි ඔබත් පාවිච්චි කරනවානම් මේක අනිවාර්යයෙන් කියවන්න | Colombocall සමාජ වෙබ් අඩවි ඔබත් පාවිච්චි කරනවානම් මේක අනිවාර්යයෙන් කියවන්න - Colombocall

Hot News

සමාජ වෙබ් අඩවි ඔබත් පාවිච්චි කරනවානම් මේක අනිවාර්යයෙන් කියවන්නඅන්තර්ජාලයේ විවිධ සමාජ වෙබ් අඩවිවලින් හා මුහුණු ‍පොතෙන් සිදුවන අපරාධ වලට වංචනික ක්‍රියාවලට බොහෝ පුද්ගලයන් හසුවන අතර මේ පිළිබඳ පැමිණිලි කිරීමට මැලි වේ. එය අපරාධකරුවන්ට තවත් අපරාධ කිරීමට අනුබල දීමක් වන අතර එවන් ක්‍රියා මැඩපැවැත්වීමට මෙම ඒකකය පිහිටුවා ඇත.
පරිගණක ඇසුරෙන් සිදුකෙරෙන අපරාධ, වංචනික ක්‍රියා, ලිංගික අපයෝජනයන්, හිරිහැර ආදිය සම්බන්ධයෙන් (Cyber crime) නමැති මෙම ඒකකයට ලිඛිතව හෝ දුරකථන මාර්ගයෙන් දැනුම් දිය හැකි බව ‍පොලිස් මූලස්ථානය පෙන්වා දෙනවා.
කාන්තා ‍පොලිස් අධිකාරි ආර්.ඒ. දර්ශිකා කුමාරි මහත්මිය යටතේ පවතින මෙම ඒකකයට 011-2326979 යන දුරකථන අංකය ඔස්සේ සෘජුවද 011-2320141 යන දිගුව ඔස්සේ පරිගණක අපරාධ පිළිබඳ විමර්ශන ඒකකයට සම්බන්ධ වී මහජන පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර නැතහොත් ළඟම පිහිටි ‍පොලිස් ස්ථානය වෙත පැමිණිලි යොමු කරන ලෙස ‍පොලිස් මූලස්ථානය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.