ස්ථාන මාරුවීම් ක්‍රියාත්මක නොකරන වෛද්‍යවරුන් හා හෙදියන්ට රතු නිවේදනයක් - මාසෙ පඩියත් නැතිවෙන ලකුණු | Colombocall ස්ථාන මාරුවීම් ක්‍රියාත්මක නොකරන වෛද්‍යවරුන් හා හෙදියන්ට රතු නිවේදනයක් - මාසෙ පඩියත් නැතිවෙන ලකුණු - Colombocall

Hot News

ස්ථාන මාරුවීම් ක්‍රියාත්මක නොකරන වෛද්‍යවරුන් හා හෙදියන්ට රතු නිවේදනයක් - මාසෙ පඩියත් නැතිවෙන ලකුණු
ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී තිබියදී නව සේවා ස්ථානයට වාර්තා නොකරන වෛද්‍ය සහ හෙද හෙදියන්ගේ වැටුප් ගෙවීම අත්හිටුවීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා සෞඛ්‍ය ලේකම් බී.ජී.එස්. ගුණතිලක මහත්මියට දැනුම් දී ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ.

එලෙස ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇති වෛද්‍යවරුන් සහ හෙද හෙදියන් මුදා නොහරින රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරුන් සම්බන්ධයෙන් ද විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා දැනුම් දී තිබේ. එම රෝහල් සඳහා ලබා දෙන මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන නතර කිරීමට මෙන්ම රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයාට උසස්වීම් ලබාදීමේදී පරිපාලන දක්ෂතාවලට ලකුණු ලබාදීම යටතේ ද මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරනු ඇති.
සෞඛ්‍ය බලධාරීන් එහිදී පෙන්වා දී ඇත්තේ, පළාත් සභා රෝහල්වල වෛද්‍ය සහ හෙද හිඟය පියවීමට ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී තිබියදී නව සේවා ස්ථානය වෙත වාර්තා නොකරන නිලධාරින් හේතුවෙන් ගැටලු රැසක් මතුව ඇති බවයි.