මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව අලුත් වැඩකට අත ගසයි ! | Colombocall මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව අලුත් වැඩකට අත ගසයි ! - Colombocall

Hot News

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව අලුත් වැඩකට අත ගසයි !


ජාතික හැඳුනුම්පතට රියදුරු බලපත්‍රයේ තොරතුරු ඇතුළත් කර භාවිතා කළ හැකි
ක්‍රමයක් පිළිබඳව මේ වන විට සාකච්ඡා කරමින් තිබෙන බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා සඳහන් කළේය.


මීට අමතරව රියදුරු පුහුණුව ලබාදෙන ආයතන නියාමනය කිරීමට වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරමින් තිබෙන බවද හෙතෙම පවසා සිටියේය.

නිසි ප්‍රමිතියකින් යුතු රියදුරන් බිහිකර ගැනීම සඳහා මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන බවද අද (13දා) පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා සඳහන් කළේය.