මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීමට පොලීසියෙන් විශේෂ මෙහෙයුම් කණ්ඩායමක්! | Colombocall මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීමට පොලීසියෙන් විශේෂ මෙහෙයුම් කණ්ඩායමක්! - Colombocall

Hot News

මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීමට පොලීසියෙන් විශේෂ මෙහෙයුම් කණ්ඩායමක්!

හෙරොයින් ඇතුළු මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම සඳහා පොලිස්පතිවරයාගේ අධික්ෂණය යටතේ විශේෂ මෙහෙයුම් මැදිරියක් පිහිටුවීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

හෙට (18) සිට මෙම මෙහෙයුම් මැදිරිය ක්‍රියාත්මක වන බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ.

පොලිස්පතිවරයාගේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක මෙම විශේෂ මෙහෙයුම් මැදිරිය හෙට උදැසන 6 සිට යලි දැනුම් දෙන තුරු පැය 24 පුරාම ක්‍රියාත්මක බවයි පොලිස් මුලස්ථානය වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ.මේ අනුව මෙරට හෙරොයින් සහ විෂ මත්ද්‍රව්‍ය මෙරටින් තුරන් කිරීම සදහා පහත සදහන් දුරකථන සහ ෆැක්ස් අංකය යටතේ පොලිස් විශේෂ මෙහෙයුම් මැදිරියට තොරතුරු ලබා දෙන ලෙස ජනතාවගෙන් පොලිසිය ඉල්ලා සිටිනවා.

එම විශේෂ දුරකථන අංක පහතින්..

011-3024803
011-3024815
011-3024820
011-3024848
011-3024850

ෆැක්ස් අංකය : 011-2472757