ත්‍රිපිටකය ලංකාවේ ජාතික උරුමයක් ලෙස නම් වෙයි! | Colombocall ත්‍රිපිටකය ලංකාවේ ජාතික උරුමයක් ලෙස නම් වෙයි! - Colombocall

Hot News

ත්‍රිපිටකය ලංකාවේ ජාතික උරුමයක් ලෙස නම් වෙයි!

ශ්‍රී ගෞතම බුදුන්ගේ ධර්ම දේශනා සියල්ල ඇතුලත් ත්‍රිපිටකය ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික උරුමයක් ලෙස නම් කරලීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා, බුද්ධශාසන අමාත්‍ය ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මැතිතුමා සහ උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ යන මැති ඇමතිවරුන් විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.

එමෙන්ම රජය මඟින් නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටත්, ත්‍රිපිටකයට සම්බන්ධ නැවත මුද්‍රණය හා අනෙකුත් කටයුතු බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදු කිරීමටත් මෙ තුලින් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.