පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරට ඉල්ලා අස්වෙන්න සති දෙකක් දෙයි | Colombocall පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරට ඉල්ලා අස්වෙන්න සති දෙකක් දෙයි - Colombocall

Hot News

පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරට ඉල්ලා අස්වෙන්න සති දෙකක් දෙයි

සති දෙකක් ඇතුළත සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වන ලෙස, ජනපති සහ අගමැති, පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරට දැනුම් දී තිබෙනවා.
පසුගිය දිනවල පොලිස්පතිවරයාගේ ක්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙන් විවේචන රැසක්ද එල්ලවී තිබුණා.