ඇමරිකානු ඩොලරයක මිල තවත් ඉහලට! | Colombocall ඇමරිකානු ඩොලරයක මිල තවත් ඉහලට! - Colombocall

Hot News

ඇමරිකානු ඩොලරයක මිල තවත් ඉහලට!

ඇමරිකානු එකසත් ජනපද ඩොලරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය තුල වාර්තා වූ ඉහලම මිල අද (17) දිනයේ දී වාර්තා වූවා.

ඒ ඩොලරයක ගැණුම් මිල රු. 161.8174 ක් ලෙස සහ විකුණුම් මිල රු. 165.1490 ක් ලෙසයි.

පසුගිය සිකුරාදා (14) දිනයේ දී ඩොලරයක විකුණුම් මිල මුල් වරට රු. 164.00 සීමාව පසුකර ගොස්  තිබුණු අතර එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැණුම් මිල රු. 160.00 හා විකුණුම් මිල රු. 165.00 සීමාවන් ඉක්මවා ගිය  පළමු අවස්ථාව ලෙස මෙයවනවා.

එහි දළ සටහන පහතින්..