ඉන්දන මිල සුත්‍රය පිලිබදව ජනපති කට අරි! | Colombocall ඉන්දන මිල සුත්‍රය පිලිබදව ජනපති කට අරි! - Colombocall

Hot News

ඉන්දන මිල සුත්‍රය පිලිබදව ජනපති කට අරි!

රජය මගින් නිර්මාණය කරන ලද ඉන්ධන මිලසූත්‍රය ඉදිරියටත් පවත්වාගෙන යනවාද නැතහොත් එය සංශෝදනයට ලක් කරනවාද යන්න ලබන නොවැම්බරයේ ඉදිරිපත් කරන අය වැය මගින් තීරණය කරනු ලබන බවට ජනපති කියා සිටිනවා.

අද (14) පෙරවරුවේ මාධ්‍ය ප්‍රධානීන් හමු වූ අවස්ථාවේ ඔහු මේ බව කියා සිටියා.

රටේ ආරක්ෂක තත්වයේ කිසිදු ගැටළුවක් නැති බවද ඔහු පැවසුවා. ඒ පිළිබඳව සාකච්චා කිරීම සඳහා තමා එක්සත් ජාතීන්ගේ නව මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරයා ලබන සතියේ හමු වීමට නියමිත බව ද ඔහු අවධාරණය කළා.