කුඩා ඔය පුද්ගලයෙක් බිලි ගනී! | Colombocall කුඩා ඔය පුද්ගලයෙක් බිලි ගනී! - Colombocall

Hot News

කුඩා ඔය පුද්ගලයෙක් බිලි ගනී!

මා ඔය අතු ගංගාවක් ලෙස සැලකෙන කුඩා ඔයේ දියේ ගිලී පුද්ගලයෙකු මරණයට පත්ව තිබෙනවා.

බෙලිගල ප්‍රදේශයේ පදින්චිකරුවෙකුවන එම පුද්ගලයාගේ සිරුර මේවන විට සොයා ගැනීමට හැකි වී තිබෙන බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. දහවල් දිය නෑමට ගොස් සිටියදී මෙලෙස ඔයේ ගිලි ඇතැයි ඔවුන් වැඩි දුරටත් කියා සිටියා.