සුරක්ෂා රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය පෞද්ගලික සමාගමකට පැවැරීමට සූදානමක් | Colombocall සුරක්ෂා රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය පෞද්ගලික සමාගමකට පැවැරීමට සූදානමක් - Colombocall

Hot News

සුරක්ෂා රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය පෞද්ගලික සමාගමකට පැවැරීමට සූදානමක්



ලෝක ළමා දිනය නිමිති කරගෙන පසුගිය වසරේ ඔක්තෝබර් පළවෙනිදා ආරම්භ කළ සුරක්ෂා රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති උල්ලංඝනය කරමින්  පෞද්ගලික රක්ෂණ සමාගමකට පැවැරීමට අධ්‍යාපන බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටින බවට තොරතුරු අණාවරනය වනවා.   ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ සේවකයන් පෙන්වා දෙන්නේ මෙම රක්ෂණ ක්‍රමයෙන් මෙරට පාසල් ශිෂ්‍යාවන් ලක්ෂ 45කට පමණ රක්ෂණාවරණය ලැබෙන බවයි.

ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සමාගම සමග ගිවිසුම්ගතව ආරම්භ කළ මෙම රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමයේ ගිවිසුම් කාලය 2018 ඔක්තෝබර් පළමු වැනිදායින් අවසන් වීමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සමාගම සමග ඇති මෙම ගිවිසුම අලුත් නොකර පෞද්ගලික රක්ෂණ සමාගම්වලින් මිල ගණන් කැඳවා මෙම රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය පෞද්ගලීිකරණය කළහොත් 2015.07.19 දිනැතිව මුදල් අමාත්‍යාංශය නිකුත් කර ඇති අංක 4/2015 දරන මූල්‍ය චක්‍ර‍ලේඛය උල්ලංඝනය වන බවද ඔවුහු පෙන්වා දෙනවා.