ත්‍රිකුණාමලයට භූ කම්පන තත්වයක් | Colombocall ත්‍රිකුණාමලයට භූ කම්පන තත්වයක් - Colombocall

Hot News

ත්‍රිකුණාමලයට භූ කම්පන තත්වයක්රිච්ටර් මාපකයේ ඒකක 3. 5 – 3.8 අතර අගයකින් යුතු කම්පනයක්  ත්‍රිකුණාමලය කලපුව ආශ්‍රිතවඇති වී ඇති බවට වාර්ථා වෙනවා.  භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කැණීම් කාර්යංශය පැවසුවේ මෙය අද (15) අළුයම 12. 35ට පමණ සිදු වී ඇති බවයි.

මේ පිළිබඳව හක්මන, මහකනදරාව හා පල්ලෙකැලේ භූ කම්පන මධ්‍යස්ථාන වලද අදාළ කම්පනය සටහන් වී ඇති බවද එම කාර්යාංශය සඳහන් කළා.