වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලක ද සිල්වා අනිවාර්ය්‍ය නිවාඩු යවයි | Colombocall වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලක ද සිල්වා අනිවාර්ය්‍ය නිවාඩු යවයි - Colombocall

Hot News

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලක ද සිල්වා අනිවාර්ය්‍ය නිවාඩු යවයිවහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයට මාරුකර යැවූ චොදනා එල්ල වී ඇති නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලක ද සිල්වා මහතාව අනිවාර්ය්‍ය නිවාඩු යැවීමට පොලිස් කොමිසද අද තීරණය කර තිබෙනවා. 

දූෂණ විරෝධී බලකායයේ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂක නාමල් කුමාර මහතා පසු ගිය 12වනදා මහනුවර ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ත්‍රස්ත විමර්ශණ අංශයේ අධ්‍යක්ෂක නාලක ද සිල්වා මහතා සහ ඔහු අතර වූ දුරකථන සංවාද කිහිපයක් මාධ්‍යට නිකුත් කිරිමෙන් අනතුරුව නියොජ්‍ය පොලිස්පති වරයා සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂන ආරම්බ වුණා.

ඒ අනුව ත්‍රස්ත විමර්ශන අංශයට අනියුක්තව සිටි නියොජ්‍ය පොලිස්පති නාලක ද සිල්වා මහතා තාවකාලිකව පොලිස් තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයට මාරුකර අතර, අද දිනයේ ඔහුව අනිවාර්ය්‍ය නිවාඩු යැවීමටයි පොලිස් කොමිසම තීරණය කළේ.