නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලක සිල්වාට වහාම ස්ථාන මාරු | Colombocall නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලක සිල්වාට වහාම ස්ථාන මාරු - Colombocall

Hot News

නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලක සිල්වාට වහාම ස්ථාන මාරු
ආන්දොලනාත්මක දුරකථන හඬපට කිහිපයක් හේතුවෙන් චොදනා එල්ල වී සිටි නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලක සිල්වා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තාවකාලිකව සිය සේවා ස්ථානයෙන් මාරු කර තබෙනවා.  ඒ මහතා මෙලෙස මාරු කර යවා ඇ.ත්තේ  තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය වෙතයි. මෙම නියොගය පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර මහතාගේ උපදෙස් පරිදි සිදු කර තිබෙනවා.