ප්ලේන්ටි සහ කිරිතේ මිල ඉහළට ! විස්තරය මෙන්න | Colombocall ප්ලේන්ටි සහ කිරිතේ මිල ඉහළට ! විස්තරය මෙන්න - Colombocall

Hot News

ප්ලේන්ටි සහ කිරිතේ මිල ඉහළට ! විස්තරය මෙන්නසීනි මිල ඉහළ යෑමත් සමඟ ඇහැළියගොඩ  අවට හා බොහෝ ප්‍රදේශ වල  " තේ"  එකක මිල (ප්ලේන්ටි) රු. 25-30ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. කිරි තේ එකක මිල රු. 50 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

යෝජිත ගෑස් මිල වැඩිවීමත් සමඟ ඉදිරියේදී මෙම මිල ගණන් තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බව ආපණශාලා සහ හෝටල් හිමියෝ පවසනවා.

මේ තත්ත්වය නිසා වෙළෙදාම අඩුවී ආපණශාලා පවත්වාගෙන යෑම ගැටලුවක් වන බවද ඔවුහු කියා සිටිනවා.

මේ හා සමඟාමීව ලංකාව පුරා ප්ලේන්ටි හා කිරි තේ මිල ඉහළ යනු ඇතැයි බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රකාශ කරනවා.