වාහන බදු තවත් ඉහළට ! වාහන ගණන් යන ලකුණු පහළවේ ! | Colombocall වාහන බදු තවත් ඉහළට ! වාහන ගණන් යන ලකුණු පහළවේ ! - Colombocall

Hot News

වාහන බදු තවත් ඉහළට ! වාහන ගණන් යන ලකුණු පහළවේ !


2018 අයවැය මගින් යෝජනා කර තිබූ රාජ්‍ය මුදල් පනත මගින් නව බදු ගණනාවක් හඳුන්වාදීමට යයි. ඊට අදාළ පනත් කෙටුම්පත දැනටමත් මැති සභයට ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ සභා න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කිරීම සඳහාය.

ඒ අනුව වාහන බලපත්‍ර ගැනීමේදී නව කාබන් බද්දක් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. රජයේ ණය ආපසු ගෙවීමේ විශේෂ බද්ද රුපියල් දස  දහසකට වැඩි බැංකු ගණුදෙනු මත පනවනු ලැබේ.

සුඛෝපභෝගි වාහන සඳහා පනවන සුඛෝපභෝගී වාහන බද්ද හා දුරකතන කුලුනු මත පැනවෙන දුරකතන කුලුනු බද්ද නව මූල්‍ය පනත මගින් ක්‍රියාවට නැංවීමට නියමිතය. 

ළඟදීම මෙම පනත මැතිසභයෙන් සම්මත කරගෙන ක්‍රියාවට නැංවීමට රජයේ අදහස බව රජයේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවැසීය.