ජාතික රූපවාහිනී අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් නිතීඥ තුසිර මැලැව්වේතන්ත්‍රී මහතා ඉල්ලා අස්වෙයි | Colombocall ජාතික රූපවාහිනී අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් නිතීඥ තුසිර මැලැව්වේතන්ත්‍රී මහතා ඉල්ලා අස්වෙයි - Colombocall

Hot News

ජාතික රූපවාහිනී අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් නිතීඥ තුසිර මැලැව්වේතන්ත්‍රී මහතා ඉල්ලා අස්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් නිතීඥ තුසිර මැලැව්වේතන්ත්‍රී මහතා ඉල්ලා අස්වී ඉල්ලා අස් වී ඇති බව වාර්තා වේ වෙත වාර්තා වෙයි. ඊට අදාළ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ආයතනය වෙත යොමුකරමින් මෙම ඉල්ලා අස්වීම ප්‍රකාශකර ඇති බව සඳහන් වේ. ඒ මහතා 2016 වසරේ පෙබරවාරි 16 වැනිදා මෙම ධූරයේ වැඩබාරගත් අතර මේ දක්වා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ධූරයේ කටයුතු කරයි.ආසියා ශාන්තිකර විකාශන සංවර්ධන ආයතනයේ ක්‍රියාකාරී කටයුතු රැසක් වෙනුවෙන්ද සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් සිදුකල මැලැව්වේතන්ත්‍රී මහතා, බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සම්බන්ධ යැයි සැලකෙන මල්වනේ නිවස සම්බන්ධ නඩුව ඇතුළු අවස්ථා රැසකදීම යුක්තිය වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වූ නීතිඥයෙකු ලෙසද සැලකේ. ඒ මහතා සිය සෞඛ්‍ය ගැටළු හේතුවෙන් මෙම ඉල්ලා අස්වීමේ තීරණ ගෙන ඇතිබව වැඩිදුරටත් අප වෙත අනාවරණය වාර්තාවී වෙයි.