ලංකාවේ විශාලතම ශීතාගාරය දඹුල්ලේ ඉදි වෙයි. විස්තරය මෙන්න | Colombocall ලංකාවේ විශාලතම ශීතාගාරය දඹුල්ලේ ඉදි වෙයි. විස්තරය මෙන්න - Colombocall

Hot News

ලංකාවේ විශාලතම ශීතාගාරය දඹුල්ලේ ඉදි වෙයි. විස්තරය මෙන්න

එළවලු සහ පලතුරු ගබඩා කිරීම සඳහා මෙරට ඉදිවන විශාලතම ශීතාගාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා ඊයේ  (17දා) පස්වරුවේ ඉන්දීය රජයේ නියෝජිතයින් සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹුණි.

කොළඹ පිහිටි ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේදී අත්සන් තැබුණු මෙම අවබෝධතා ගිවිසුමට අනුව එළවළු සහ පළතුරු ගබඩා කිරීම සඳහා මෙට්‍රික් ටොන් 5000 ක ශීතාගාර සංකීර්ණයක් දඹුල්ලේ ඉදිකරන අතර ඒ සඳහා ඉන්දීය රජය විසින් යළි නොගෙවිය යුතු ශ්‍රී ලංකා රුපියල් මිලියන 300 ක ප්‍රදානයක් ලබාදෙයි.

මෙම අවබෝධතා ගිවිසුමට ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් තරන්ජිත් සිං සන්ධූ මහතා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේකම් කේ.ඩී.එස්. රුවන් චන්ද්‍ර මහතා අත්සන් තැබීය.

මෙම ශීතාගාර සංකීර්ණය දඹුල්ලේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට යාබදව පිහිටි අක්කර 07 ක නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ඉඩමක ඉදිකරයි. 

කොටස් අටකින් සමන්විතව ඉදිකරන මෙම ශීතාගාර සංකීර්ණය එළවළු සහ පළතුරු ගබඩා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිවන විශාලතම ශීතාගාර සංකීර්ණය වන අතර එහි ඉදිකිරීම් ලබන මාර්තු මාසය පමණ විට අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.