මිල සුත්‍රය මගින් ජනතාවට සිදුවිය යුතු වාසිය සිදු නොවන බව ජනාධිපති, මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ට කියයි | Colombocall මිල සුත්‍රය මගින් ජනතාවට සිදුවිය යුතු වාසිය සිදු නොවන බව ජනාධිපති, මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ට කියයි - Colombocall

Hot News

මිල සුත්‍රය මගින් ජනතාවට සිදුවිය යුතු වාසිය සිදු නොවන බව ජනාධිපති, මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ට කියයි
ලෝක වෙළඳපොලේ ඉන්ධන මිල වැඩිවන විට දේශීය වෙළෙඳපොලේ මිල වැඩි වීමත්, ලෝක වෙළඳපොළේ ඉන්ධන මිල අඩුවන විට දේශීය වෙළෙඳපොලේ මිල අඩුවීමටත්, මිල සුත්‍රයක් හඳුන්වාදෙනු ලැබුවත් එය එසේ සිදු නොවන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. පුවත්පත් කතුවරුන් හා මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්න සමඟ පැවති සකච්ඡාවකදී  ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

මේ තත්ත්වය හමුවේ ඉන්ධන මිල සුත්‍රය දිගටම පවත්වාගෙන යන්නේ ද නැද්ද යන්න පිළීබඳව ඉදිරියේ දී එන අයවැයත් සමඟ තීරණය කරන බවයි එහි දී ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ.‍