ගිලා බැස්ස "හැටන්" ප්‍රතිසංස්කරණය අරඹයි! | Colombocall ගිලා බැස්ස "හැටන්" ප්‍රතිසංස්කරණය අරඹයි! - Colombocall

Hot News

ගිලා බැස්ස "හැටන්" ප්‍රතිසංස්කරණය අරඹයි!

අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ගිලා බැසීමට ලක් වූ හැටන් කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ වටවල කුයිල්වත්ත ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම ආරම්බ කොට තිබෙනවා.

පසුගිය දින වලදී මද්යම කඳුකරය වෙත ඇද හැලුණු අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් මෙලෙස හැටන් කොළඹ  ගිලා බැසීමට ලක්  වුනා.මේ හේතුවෙන් ඇති වූ මාර්ග තදබදය නිසා එදිනෙදා ගමනාගමන කටයුතු සඳහාද බාධා ඇති වූ බවයි වාර්තා වුයේ. එම මාර්ගයේ විශාල කොටසක් ගිලා බැසිම හේතුවෙන් එම ස්ථානයේ රථ වාහන ගමනා ගමනය මේ වන විට එක මං තිරුවකට පමණක් සිමා කර තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විට නොර්වුඩ් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි කාර්‍යාලය මගින් මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර දින කිහිපයක් තුලදී එම මාර්ගයේ මං තිරු දෙකේම රථ වාහන ගමනාගමනය සඳහා මාර්ගය විවෘත කිරීමට හැකි වන බවයි ඔවුන්  සිටියේ.