කෝච්චියේ පෙට්ටිය වෙන් වෙයි ! කිසිවෙක්ට අනතුරක් නෑ | Colombocall කෝච්චියේ පෙට්ටිය වෙන් වෙයි ! කිසිවෙක්ට අනතුරක් නෑ - Colombocall

Hot News

කෝච්චියේ පෙට්ටිය වෙන් වෙයි ! කිසිවෙක්ට අනතුරක් නෑකලුතර සිට කොළඹ කොටුව බලා ධාවනය වූ දුමිරියක පෙට්ටි දෙකක් වෙන් වී තිබේ.මේ හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට ප්‍රමාදයක්ද ඇතිවිය.

අද පෙරවරුවේදි මොරටුව දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේදි මෙම සිදුවීම සිදුවිය.පසුව දුම්රිය සේවකයන් යළිත් පෙට්ටි සම්බන්ධකර දුම්රිය ධාවනය කිරීමට කටයුතු කළේය.