බත්තරමුල්ල පාසලක ගින්නක් | Colombocall බත්තරමුල්ල පාසලක ගින්නක් - Colombocall

Hot News

බත්තරමුල්ල පාසලක ගින්නක්බත්තරමුල්ල ලංකාසභා විද්‍යාලයේ ගොඩනැගිල්ලක ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.
එහි ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ ගොඩනැගිලේ වහලය මත මෙම ගින්න හටගෙන ඇති බවයි. මේ වන විට ගින්න  මැඩපවැත්වීම සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාවේ ගිණි නිවීමේ රථ කිහිපයක් යොදවා ඇති බවයි පොලීසිය සඳහන් කළේ.