රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට පඩි වැඩි කරන්න කළින් කරන්න ඕන දෙයක් ගැන රාජිත කියයි | Colombocall රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට පඩි වැඩි කරන්න කළින් කරන්න ඕන දෙයක් ගැන රාජිත කියයි - Colombocall

Hot News

රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට පඩි වැඩි කරන්න කළින් කරන්න ඕන දෙයක් ගැන රාජිත කියයි
රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට වාර්ෂික වැටුප් වර්ධක ලබාදීමට පෙර බෝ නොවන රෝග පරීක්ෂා කිරීමේ වැඩපිළි‍වෙළක් සකස් කරන්නැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ සහ වෘත්තිකයින්ගේ ගැටලු පිළිබඳ පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා. එහිදී  අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ  ඊට අදාළ යෝජනාව, ලබන මාසයේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බවයි.