වල් ඌරු මස් තහනම ඉවත් කිරීමට රජය තීරණය කරයි | Colombocall වල් ඌරු මස් තහනම ඉවත් කිරීමට රජය තීරණය කරයි - Colombocall

Hot News

වල් ඌරු මස් තහනම ඉවත් කිරීමට රජය තීරණය කරයි
වල් ඌරු මස් ප්‍රවාහනය කිරීම සහ අලෙවි කිරීම සඳහා පනවා ඇති තහනම ඉවත් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

වන සතුන්ගෙන් සිදුවන වගා හානියෙන් වැඩිම වගා හානියක් සිදුවන්නේ වල්ඌරන්ගෙන් බවට, සිදුකරන ලද සමීක්ෂණයකින් ද අනාවරණය වීමෙන් අනතුරුව මෙම තිරණය ගත් බවයි කෘෂිකර්මාන්ත අමාත්‍යංශය කියා සිටියේ.

ඒ අනුව කෘෂිකර්මාන්ත අමාත්‍යංශය විසින් සකස් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ලබන සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

දැනට පවතින නීතියට අනුව වල්ඌරන් මරණයට පත් කිරීම තහනම් නොවූවද ප්‍රවාහනය කිරීම සහ අළෙවි කිරීම තහනම් වනවා.