කාළගුණයේ වෙනසක් ! කාළගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි | Colombocall කාළගුණයේ වෙනසක් ! කාළගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි - Colombocall

Hot News

කාළගුණයේ වෙනසක් ! කාළගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයිදිවයින හරහා මධ්‍යම, වයඹ, උතුරු මැද සහ දකුණු පළාත්වලත් බදුල්ල සහ ත්‍රිකුණාමලය  දිස්ත්‍රික්කවලත් පැයට කිලෝමීටර් 50 දක්වා තද සුළං හැමීමක් සිදුවන බවත් ඒහා සමඟම  මුහුදු ප්‍රදේශවල ද සුළං වේගය ඉහළ යා හැකි බැවින් ධීවරයින් ඇතුළු ජනතාව විමසිලිමත් වන ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා තිබෙනවා.

නිරන්තරයෙන් ම බොහෝ ජීවිත ප්‍රමාණයක් අහිමි වීමට ජනතාවගේ නොසැලකිල්ල හේතු වේ. එම නිසා ජනතාව සිහි බුද්ධියෙන් ජනතාව කටයුතු කිරීම තුළින් ජීවිත ආරක්ෂාව තහවුරු කරගත හැකිවේ.