විහාරස්ථානයේ තිබූ වායු රයිපලයක් සාමනේර හිමිනමක් අතින් පත්තු වෙයි | Colombocall විහාරස්ථානයේ තිබූ වායු රයිපලයක් සාමනේර හිමිනමක් අතින් පත්තු වෙයි - Colombocall

Hot News

විහාරස්ථානයේ තිබූ වායු රයිපලයක් සාමනේර හිමිනමක් අතින් පත්තු වෙයිකරාපිටිය මලිගස්පේ ශ්‍රි සුභද්‍රාරාම විහාරස්ථානයේ  ඇඳක් යට තිබූ  වායු රයිපලයක් ඒම විහාරස්ථම සාමනේර හිමිනමක් අතින් හදිසියේ ක්‍රියාත්මක වී අට හැවිරිදි දරුවෙකුගේ අත තුවාල වී තිබෙනවා.
මෙලෙස අනතුරට පත්ව ඇත්තේ  එම සාමනේර හිමිනමගේම බාල සහොදරයායි.
තුවාල ලැබු  දරුවා කරාපිටිය රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති අතර,  රෝහල් ප්‍රකාශකයෙකු පැවසුවේ ළමයාගේ තත්වය බරපතල නොවන බවයි.