ජනපතිගෙන් ආරක්ෂක හමුදා ගැන ජගත් සංවිධානවලට යෝජනාවක්! | Colombocall ජනපතිගෙන් ආරක්ෂක හමුදා ගැන ජගත් සංවිධානවලට යෝජනාවක්! - Colombocall

Hot News

ජනපතිගෙන් ආරක්ෂක හමුදා ගැන ජගත් සංවිධානවලට යෝජනාවක්!

ඇතැම් මානව හිමිකම් කොමිෂන් මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක හමුදාවන් සඳහා එල්ල වන චෝදනා තුලින් ඔවුන් නිදහස් කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට සහ මානව හිමිකම් කොමිසමට නව යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන බව ජනාධිපතිවරයා කියා සිටිනවා.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ නිවිතිගල ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂ බල මණ්ඩල රැස්වීමක් සඳහා සහභාගී වෙමින්.

ආරක්ෂක හමුදාවන්ගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කරන බව ඔහු වැඩි දුරටත් කියා සිටියා.