අකුරණ නගරය සම්පූර්ණයෙන් ජලයෙන් යටවෙයි - මහනුවර-යාපනේ ඒ -9 මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනයට ද බාධා - Videos | Colombocall අකුරණ නගරය සම්පූර්ණයෙන් ජලයෙන් යටවෙයි - මහනුවර-යාපනේ ඒ -9 මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනයට ද බාධා - Videos - Colombocall

Hot News

අකුරණ නගරය සම්පූර්ණයෙන් ජලයෙන් යටවෙයි - මහනුවර-යාපනේ ඒ -9 මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනයට ද බාධා - Videosමේ වන විට මහනුවර නගරයට ඇඳ හැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන්  අකුරණ නගරය සම්පූර්ණයෙන් ජලයෙන් යටවී තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් මහනුවර-යාපනේ ඒ -9 මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනයට ද බාධා එළ්ල වී ඇති අතර, නගරයේ අඩි කිහිපයක් උසට ජලය රැඳී ඇති බවටයි වාර්ථා වෙන්නේ.

වායුගෝලයේ පවතින කැලඹිලි ස්වභාවය හේතුවෙන් මධ්‍යම පළාතේ ඇතැම් ස්ථානවලට අද දිනයේ මිලිමීටර 100 ක් පමණ වු  තද වැසි ඇති වු බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.
පහතින් විඩියෝව