ඉම් රාන් ඛාන් පොරොන්දු ඉටු කරමින් සුපිරි වාහන 70ක් හෙළිකොප්ටර් 4සමගින් විකුණාදමයි - ඡායාරූප | Colombocall ඉම් රාන් ඛාන් පොරොන්දු ඉටු කරමින් සුපිරි වාහන 70ක් හෙළිකොප්ටර් 4සමගින් විකුණාදමයි - ඡායාරූප - Colombocall

Hot News

ඉම් රාන් ඛාන් පොරොන්දු ඉටු කරමින් සුපිරි වාහන 70ක් හෙළිකොප්ටර් 4සමගින් විකුණාදමයි - ඡායාරූපපකිස්ථානු  අග්‍රාමාත්‍ය හිටපු ක්‍රිකට් නායක ඉම් රාන් ඛාන්  තම මැතිවරණ පොරොන්දු ඉටු කරමින් ඊයේ සිය නිළ වාහන විකුණා දැමීමට පියවර ගත්තා.  ඒ අනුව  පාකිස්ථාන අගමැති මන්දිරයට අයත් සුපිරි වාහන 102ක් වෙන්දේසි කර තිබෙනවා.

 පළමු දවසේම සුපිරි වාහන අතුරින් වෙඩි නොවදින  Mercedes-Benz, BMW වැනි සුපිරි වාහන 70ක් විකිණි ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. එමෙන්ම අගමැතිවරයාගේ විශේෂ සහකාර දේශපාලන සහකාර නයිම් උල් හක් මහතා කැබිනට් අංශයට නොපැමිණෙන අතිරික්ත හෙළිකොප්ටර් හතරක් ද විකුණා ඇත.

එහෙත් ඔහුන් අපේක්ෂා කල මුදල වාහන වෙන්දේසියේ දී නොලැබුනු බවයි ඊට අදාල නිළදාරීන් මාධ්‍ය වෙත දැනුම් දී ඇත්තේ.