වඳුරන් හා රිලවුන් දිනකට රුපියල් 56,000,000 ලංකාවට අහිමි කරයි ! විස්තරය මෙන්න | Colombocall වඳුරන් හා රිලවුන් දිනකට රුපියල් 56,000,000 ලංකාවට අහිමි කරයි ! විස්තරය මෙන්න - Colombocall

Hot News

වඳුරන් හා රිලවුන් දිනකට රුපියල් 56,000,000 ලංකාවට අහිමි කරයි ! විස්තරය මෙන්න

රිළවුන් සහ වඳුරන් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ දිනකට කුරැම්බා සහ ඇට්ටි ලක්ෂ 05ත් 08ත් අතර ප්‍රමාණයක් විනාශවන බවට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයට වාර්තා වී තිබේ.
එම අමාත්‍යංශය අදට සඳහන් කර සිටියේ මෙම තත්ත්වය වළක්වා ගැනීම  සදහා කිසිදු සාර්ථක ක්‍රමවේදයක් මේ වනවිටත් හඳුනා ගෙන නොමැති අතර විනාශය අවම කර ගැනීමට හැකිවුවහොත් පොල් මිළද පවතින තත්ත්වයට සාපේක්ෂව අඩු කර ගත හැකි වන බවයි.
වඳුරා සහ රිළවාට අමතරව ඉරි ලේනා හා දඬු ලේනා හේතුවෙන්ද ඇට්ටි විනාශයට පත්වන බවත් එහෙත් ඔවුන්ගෙන් සිදුවන හානිය තක්සේරැ කර නොමැති බවත් සඳහන් කරන අමාත්‍යංශය, මෙම හානිය වළක්වා ගැනීම සඳහා වූ ක්‍රියා මාර්ග පිළිබඳව හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි පර්යේෂණ හා පුහුණු ආයතනය වසින් පර්යේෂණ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින බවද පවසා සිටියි.
අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් සදහන් කරන්නේ කිරි වවුලා හා මා වවුලා හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පළතුරැ වගාව මේ වනවිට දැඩි තර්ජනයකට ලක්ව ඇති නමුත් එම විනාශය කොතෙක්දැයි ගණනය කිරීමට හැකියාවක් නොමැති බවයි.
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ වාර්තා පෙන්වා දෙන පරිදි ශ්‍රී ලංකාව තුළ මේ වනවිට වඳුරන් හා රිළවුන් ලක්ෂ 15කට අධික ප්‍රමාණයක් වාසය කරයි.