ලේන් පැටව් 5ක් එකට නිර්වින්දනය කරලා - විනාඩි 20කට පසු පැටලුම් ලිහූ සංවේදී කතාව - Photos | Colombocall ලේන් පැටව් 5ක් එකට නිර්වින්දනය කරලා - විනාඩි 20කට පසු පැටලුම් ලිහූ සංවේදී කතාව - Photos - Colombocall

Hot News

ලේන් පැටව් 5ක් එකට නිර්වින්දනය කරලා - විනාඩි 20කට පසු පැටලුම් ලිහූ සංවේදී කතාව - Photos


ඉතා අවාසනාවන්ත ලෙස ලේන් කූඩුවක සිටි ලේන් පැටවුන් පස්දෙනෙකුගේ  වලිග එකිනෙකට පැටලීමේ පුවතක් ඇමෙරිකානු මාධ්‍යයක වාර්ථා කර තිබුණා.  ලේන් කූඩුවක සිටියදී මෙම පැටවුන් වලිග මෙලෙස පැටලී තිබුණේ එම කූඩුවේම තිබූ තණකොල හා ප්ලාස්ටික් පටි වලටයි.

කෙසේ වෙතත් එම පැටවුන් පස්දෙනෙකු බේරාගැනීමට ඇමෙරිකානු වනජීවී මධ්‍යස්ථානයක් සමත් වී ඇති අතර, විනාඩි 20ක පමණ කාලයක් තුළදී සාර්ථකව එම කාර්යය නිම කෙරුණා.

ලේන් පැටවුන්  පස්දෙනාම එකවර නිර්වින්දනය කර කතුරක ආධාරයකින් එකින් එක වලිග වෙන් කර පැටලුම මුදාහැරීමට Wisconsin Humane Society’s Wildlife Rehabilitation Centre නම් මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරීන් සමත් වුණේ.

සාමාන්‍යයෙන්  ලේනුන් හට සිය වලිගය උණුසුම හා ශරීර සමතුලිතතාවය සඳහා ඉතා අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක්.