ස්පාඤ්ඤයෙන් බෝම්බ 400 ක් සෞදියට | Colombocall ස්පාඤ්ඤයෙන් බෝම්බ 400 ක් සෞදියට - Colombocall

Hot News

ස්පාඤ්ඤයෙන් බෝම්බ 400 ක් සෞදියට
 සෞදියට ලේසර් තාක්ෂණයෙන් සමන්විත බෝම්බ 400 ක් විකිණීමට තමන් සූදානම් බව ස්පාඤ්ඤ රජය අවධාරණය කර තිබෙනවා. 2015 වසරේ ඇතිකරගත් ගිවිසුමට අනුවයි මෙම  බෝම්බ සෞදියට ලබා දීමට ස්පාඤ්ඤ රජය තීරණය කර ඇත්තේ.

සෞදිය යේමන අර්බුදයට සම්බන්ධ වී, යේමනයේ හවුති සටන්කාමීන් ඉලක්ක කර ගනිමින් බෝම්බ හෙලීම සිදු කරයි.
එහිදී සිවිල් වැසියන් ජීවිතක්ෂයට පත් වන බවත්, සෞදිය යුද අපරාධ සිදු කරන බවත් චෝදනා එල්ල වී ඇත.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවා සෞදියට චෝදනා කරමින් වාර්තාවක් ද නිකුත් කර තිබේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල හෙවත් යුනිසෙෆ් සංවිධානය පෙන්වා දී ඇත්තේ සෞදි ප‍්‍රහාරවලින් මියයන වැඩි දෙනා කුඩා දරුවන් කියාය.

යුද අපරාධ සිදු කරනවා යැයි සෞදියට චෝදනා එල්ලවීමත් සමඟ සෞදියට බෝම්බ විකිණීමෙන් වළකින්නැයි ස්පාඤ්ඤ රජයට එරට විපක්ෂ දේශපාලන කණ්ඩායම්වලින් දැඩි විරෝධයක් එල්ල වී තිබේ.