වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හෙට මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බස් ගාස්තු 4%කින් ඉහළට | Colombocall වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හෙට මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බස් ගාස්තු 4%කින් ඉහළට - Colombocall

Hot News

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හෙට මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බස් ගාස්තු 4%කින් ඉහළටහෙට මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බස් ගාස්තු 4%කින් ඉහළ දැමීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා කියා සිටියේ අවම ගාස්තුව වන රුපියල් 12හි කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවන බවයි. ඩීසල් මිල ඉහළ යාමට සාපෙක්ෂව බස් හිමියන් විසින් සිදු කල ඉල්ලීමකට අනුව මෙම තීරණය ගත් බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.