නව සුඛෝපභෝගී විශේෂ දුම්රියක් ලබන සතියේ සිට - ප‍්‍රවේශ පත‍්‍රයක ගාස්තුව රුපියල් 3,000ක් | Colombocall නව සුඛෝපභෝගී විශේෂ දුම්රියක් ලබන සතියේ සිට - ප‍්‍රවේශ පත‍්‍රයක ගාස්තුව රුපියල් 3,000ක් - Colombocall

Hot News

නව සුඛෝපභෝගී විශේෂ දුම්රියක් ලබන සතියේ සිට - ප‍්‍රවේශ පත‍්‍රයක ගාස්තුව රුපියල් 3,000ක් නව සුඛෝපභෝගී විශේෂ දුම්රියක් ලබන 25වනදා සිට ධාවනයට එක් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය කටයුතු කර තිබෙනවා. විදේශීය සංචාරකයින් ඉලක්ක කරගෙන මෙම දුම්රිය ධාවනයට එක් කිරීමටයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු යොදා ඇත්තේ.

මෙම විශේෂ දුම්රිය ගල්කිස්ස සහ රඹුක්කන අතර ධාවනය සඳහා සූදානම් කර ඇති අතර,  උදෑසන 08.30ට ගල්කිස්සෙන් පිටත් වන දුම්රිය රඹුක්කනට ළඟා වන්නේ උදෑසන 10.11 ටයි. එය යළි රඹුක්කන දුම්රිය ස්ථානයෙන් සවස 04.30ට ගල්කිස්ස බලා පිටත් වනවා.

දේශීය මගීන්ටද  ආසන වෙන් කර ගත හැකි මෙම දුම්රියේ ප‍්‍රවේශ පත‍්‍රයක ගාස්තුව රුපියල් 3,000ක්