ලුණු මිශ්‍ර නළ ජලය කළුතර ප්‍රදේශ ගණනාවක - පුද්ගලයන් 208139ක් අමාරුවෙ වැටෙයි | Colombocall ලුණු මිශ්‍ර නළ ජලය කළුතර ප්‍රදේශ ගණනාවක - පුද්ගලයන් 208139ක් අමාරුවෙ වැටෙයි - Colombocall

Hot News

ලුණු මිශ්‍ර නළ ජලය කළුතර ප්‍රදේශ ගණනාවක - පුද්ගලයන් 208139ක් අමාරුවෙ වැටෙයි
කළුතර ප්‍රදේශ ගණනාවක නළ ජලයට ලුණු මිශ්‍ර වීම හේතුවෙන් ප්‍රා‘දේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 05ක පවුල් 42527කට අයත් පුද්ගලයන් 208139ක් පීඩාවට පත්ව ඇති බවට වාර්තා වෙනවා.

කළුතර ජලසම්පාදන ප්‍රා‘දේශිකයේ  කළමනාකරු එල්.සී. සමරනායක මහතා සඳහන් කළේ කළුගගේ ජලයට මුහුදු ජලය එකතු වීම හේතුවෙන් ජලය පිරිපහදු ස්ථානයට මෙම ලවන සහිත ජලය මිශ්‍ර වී ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත් අදාල ප්‍රදේශයන්ට  බවුසර් 12 මගින්  නොමිලේ ජලය ලබාදීමට මේ වන විටත් පියවර ගෙන ඇති බවටයි ඔහු වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේ.

මේ අනුව දිනකට ජලය ලීටර ලක්ෂ දෙකහමාරක් බෙදාහැරීමට කටයුතු කරන බවත් මෙහිදී තාවකාලික ජල ටැංකි 300ක්ද ස්ථාපිත කර තිබෙන බවත් ඔහු කියා සිටියා.