ගෑස් මිල 195 කින් ඉහළට - කිරි පැකට්ටුවක මිල පහලට තිරිඟු පිටි සම්බන්ධවත් ජීවන කමිටුවෙන් යෝජනවාක් | Colombocall ගෑස් මිල 195 කින් ඉහළට - කිරි පැකට්ටුවක මිල පහලට තිරිඟු පිටි සම්බන්ධවත් ජීවන කමිටුවෙන් යෝජනවාක් - Colombocall

Hot News

ගෑස් මිල 195 කින් ඉහළට - කිරි පැකට්ටුවක මිල පහලට තිරිඟු පිටි සම්බන්ධවත් ජීවන කමිටුවෙන් යෝජනවාක්කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 ක ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 195 කින් ඉහළ දැමීමට ජීවන වියදම් කමිටුවේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ලෝක වෙළඳපොළේ ගෑස් මිල ඉහළයාම සහ ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය ශීඝ්‍රයෙන් පහළයාම සැලකිල්ලට ගනිමින් ගෑස් මිල රුපියල් 323කින් වැඩිකරන ලෙස ගෑස් සමාගම් ජීවන වියදම් කමිටුව වෙත යෝජනා කර තිබුණා.


එහෙත් ගෑස් මිල රුපියල් 325කින් නොව රුපියල් 195කින් වැඩි කිරීමටයි ජීවන වියදම් කමිටුව එකඟතාව පළ කර ඇත්තේ.

මේ අතර, කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 25න් අඩු කිරීමටද එම කමිටුවේ අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා. එමෙන්ම තිරිඟු පිටි 1Kg මිල රුපියල් 5කින් වැඩිකල නිශ්පාදන ආයතන වලට සහ සිල්ලර මිල 87ට වඩා ඉක්මවා අලවි කරන වෙළඳුන්ට නීතිමය පියවර ගැනීමටත් එම කමිටුව එකඟතාව පලකර තිබෙනවා.