උණ කියලා බදුල්ල මහරෝහලට පැමිණි 15 හැවිරිදි පාසල් දැරියක් දරුවෙක් ප්‍රසූත කරලා | Colombocall උණ කියලා බදුල්ල මහරෝහලට පැමිණි 15 හැවිරිදි පාසල් දැරියක් දරුවෙක් ප්‍රසූත කරලා - Colombocall

Hot News

උණ කියලා බදුල්ල මහරෝහලට පැමිණි 15 හැවිරිදි පාසල් දැරියක් දරුවෙක් ප්‍රසූත කරලා


බදුල්ල නගරයට නුදුරු පාසලක ඉගෙනුම ලබන  15 හැවිරිදි දැරියක් උණ රෝගය වැළඳී ඇති බවට පවසමින් බදුල්ල මහරෝහලට ගොස් තිබෙනවා.
 පසුව ඇය පරීක්ෂා කළ වෛද්‍යවරු ඇය ගැබිණියක් බව හදුනාගෙන ගැබිණි වාට්ටුවකට ඇතුලත් කර ඇති අතර ඉන් අනතුරුවයි මෙලෙස දරුවෙකු ප්‍රසූත කර ඇත්තේ.
ඇයව  21 හැවිරිදි ඥාති තරුණයෙකු විසින් මෙලෙස ගැබිනියක් කර ඇති අතර, ඔහු සොයා පොලීසිය  පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා.
ඇය ගැබිණියක්ව සිටි මුල් කාලයේ සිට ඇයව සඟවා සිටි දෙමාපියන් මේ පිළිබඳව කිසිදු වගකව යුතු අංශයක් දැනුවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබුණේ නෑ.